RSS

Hướng Dẫn Đặt Hàng và Thanh Toán


Bước 1: Khách gửi nội dung và Data tới địa chỉ kinghost.kt@gmail.com
Nội dung tin nhắn dạng text < 160 ký tự
Data dạng text hoặc excel đã được phân thành các mạng riêng biệt

Bước 2: Thanh toán dịch vụ bằng hình thức 1 trong các hình thức sau:
Quý khách có thể thanh toán trước cho cả chiến dịch hoặc thanh toán Từng đợt chạy.
*Chuyển Khoản Ngân Hàng
1.Vietcombank : 0561000531553 -Nguyễn Hồng Kiên - Chi nhánh Lâm Đồng
2.MB: 9990113160902 Nguyễn Hồng Kiên - Chi nhánh Đồng Nai
*Chuyển khoản qua tài khoản Ngân lượng
Email chuyển khoản : kinghost.kt@gmail.com
*Chuyển khoản qua tài khoản Bảo Kim
Email chuyển khoản : kinghost.kt@gmail.com

Bước 3: Sau khi nhận được thông tin thanh toán chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ theo yêu cầu

>>>> Lưu ý <<<<
* Nội dụng và data khách phải gửi trước 24h để chúng tôi sắp xếp lịch
Nếu trộn lẫn các số mạng khác vào tin nhắn sẽ không được gửi đi, nhà mạng sẽ khóa sim.
*Danh sách số add vào phần mêm phải đồng bộ( có số 0 ở đầu hoặc là không có)  để 84 ở đầu phần mềm sẽ không gửi được vẫn bị mất tiền